Polish

lang_pl.js
lang['incoming_call']   = 'Połączenie przychodzące';
  lang['connecting_server'] = 'Łączenie z serwerem, próba ';

  lang['from_queue']     = "Z kolejki:";
  lang['number']       = "Numer:";
  lang['name']        = "Nazwa:";

  lang['dial']        = 'Połącz';
  lang['transfer_vmail']   = 'Przekaż do Mailbox';
  lang['transfer_external'] = 'przekaż na komórkę';
  lang['attendant_transfer'] = 'Przekaż';
  lang['spy']        = 'Słuchaj';
  lang['whisper']      = 'Słuchaj i szepcz';
  lang['pickup']       = "Odbierz połacznie";
  lang['hangup']       = 'Rozłącz';
  lang['filter']       = 'Filtr';

  lang['enter_sec_code']   = 'Login - szczegóły';
  lang['exten']       = 'Abonent:';
  lang['password']      = 'Hasło:';

  lang['confirm_hangup']   = 'Potwierdź rozłączenie';
  lang['areyousure']     = 'czy jesteś pewien?';
  lang['yes']        = 'Tak';
  lang['no']         = 'Nie';

  lang['paused']       = 'Pauza';
  lang['set_information']  = 'Ustaw informację';
  lang['member_of']     = 'członek grupy ';
  lang['not_available']   = 'System obecnie niedostępny';
  lang['not_connect']    = 'Brak połączenia z serwerem';
  lang['one_moment']     = 'Proszę czekać';
  lang['no_results']     = 'Brak resultatów';

  lang['toggle_lock']    = 'Zablokuj/odblokuj konferencję';
  lang['toggle_muteall']   = 'Wycisz/Nie wyciszaj wszystkich';
  lang['available']     = 'Dostępny';
  lang['phonebook']     = 'Ksiązka telefoniczna';
  lang['toggle_mute']    = 'Przełącz wyciszenie';
  lang['kick']        = 'Wyrzuć usera';
  lang['record']       = 'nagraj rozmowę';
  lang['presence_noti']   = 'Obecność komunikatu';

  lang['queues']       = 'Kolejki';
  lang['extensions']     = 'Abonenci';
  lang['trunks']       = 'Linie';
  lang['conferences']    = 'Konferencje';
  lang['other']       = 'Inne';
  lang['enter_state']    = 'Wprowadź wartość';
  lang['parkingslots']    = 'Sloty parkowania';

  lang['enter_reg_code']   = 'Wprowadź kod:';
  lang['reg_code']   = 'Registration Code:';
  lang['reg_name']   = 'Registration Name:';

  lang['remove_member']   = 'Usuń abonenta';
  lang['remove_member_from'] = 'Usuń z ';
  lang['pause_member']    = 'Zatrzymaj abonenta';
  lang['unpause_member']   = 'Wznów abonenta';
  lang['add_member']     = 'Dodaj do ';
  lang['pickup_call']    = 'Odbierz połącznenie';
  lang['email_user']     = 'Wyślij email';
  lang['chat']        = 'Chat';
  lang['notlogged']     = 'Abonent nie zalogowany. Zachowuję wiadomość';
  lang['me']         = 'Ja';
  lang['clearchat']     = 'Wyczyśc okno Chatu';
  lang['note']        = 'notatka';
  lang['toggle_sound']    = 'Przełącz dźwięk';
  lang['says']        = 'mówi';

  lang['agents']       = 'Agenci:';
  lang['calls']       = 'Połącznenia oczekujące:';
  lang['call_connected']   = 'Mów do';
  lang['changeDisplayType'] = 'Zmień typ wyświetlania';

  lang['voicemail']     = 'Voicemail';
  lang['vmail_new']     = 'Nowe';
  lang['vmail_old']     = 'Stare';
  lang['vmail_work']     = 'Praca';
  lang['vmail_family']    = 'Rodzina';
  lang['vmail_friends']   = 'przyjaciele';
  lang['vmail_number']    = 'Nie.';
  lang['vmail_date']     = 'Data';
  lang['vmail_callerid']   = 'Dzwoniący';
  lang['vmail_duration']   = 'Czas trwania';

  lang['preferences']    = 'Ustawienia';
  lang['summary']      = 'Podsumowanie';
  lang['detailed']      = 'Szczegółowo';

  lang['inactive_line']   = 'Linia %d nieaktywna';
  lang['inuse']       = '%d linia w użyciu';
  lang['vmail_count']    = 'Nowe %d, Stare %d';
  lang['logout']       = 'Wyloguj'

  lang['prefSounds']     = 'Dźwięki';
  lang['prefDisplay']    = 'Ekran';

  lang['labelSoundChat']   = 'Dźwięk Chatu';
  lang['labelSoundQueue']  = 'Dźwięk kolejki';
  lang['labelSoundRing']   = 'Dźwięk dzwonka';

  lang['labelDisplayQueue']     = 'Domyślny widok kolejki:';
  lang['labelDisplayDynamicLine']  = 'Dynamiczna linia:';
  lang['labelDisplayNotifyDuration'] = 'Czas wyświetlania powiadomienia:';
lang['labelDisplayLanguage']    = 'Język:';


  // Internationalization strings DATE
  dateFormat.i18n = {
    dayNames: [
      "Nie", "Pon", "Wto", "Śro", "Czw", "Pią", "Sob",
      "Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"
    ],
    monthNames: [
      "Sty", "Lut", "Mar", "Kwi", "Maj", "Cze", "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru",
      "Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"
    ]
  };

pl.php
<?
$mylang = "pl";
$lang[$mylang] = Array();

$lang[$mylang]['Author']             = "Thomas Thephasdin";
$lang[$mylang]['Manage Phonebook']        = "Edytuj książkę adresową";
$lang[$mylang]['Add']              = "Dodaj";
$lang[$mylang]['Add Record']           = "Zapisz pozycję";
$lang[$mylang]['Export']             = "Exportuj";
$lang[$mylang]['Import']             = "Importuj";
$lang[$mylang]['No records found']        = "nie znaleziono";
$lang[$mylang]['First']             = "pierwszy";
$lang[$mylang]['Previous']            = "poprzedni";
$lang[$mylang]['Next']              = "następny";
$lang[$mylang]['Last']              = "Ostatni";
$lang[$mylang]['Page']              = "Strona";
$lang[$mylang]['of']               = "z";
$lang[$mylang]['Total records found']      = "Znalezionych rekordów";
$lang[$mylang]['Cancel']             = "Przerwij";
$lang[$mylang]['View Record']          = "Podgląd";
$lang[$mylang]['Edit Record']          = "Edycja";
$lang[$mylang]['Record inserted']        = "Pozycja dodana";
$lang[$mylang]['File was uploaded successfully'] = "Plik wgrany pomyślnie";
$lang[$mylang]['Success!']            = "Powodzenie!";
$lang[$mylang]['Record updated']         = "Pozycja zaktualizowana";
$lang[$mylang]['Are you sure?']         = "Jesteś pewien?";
$lang[$mylang]['An error has occurred']     = "Błąd";
$lang[$mylang]['Record deleted']         = "Pozycja usunięta";
$lang[$mylang]['Delete Marked']         = "Usuń zaznaczenie";
$lang[$mylang]['Could not upload file']     = "nie mogę załadować pliku";
$lang[$mylang]['Empty file?']          = "Pusty plik?";

$lang[$mylang]['First Name'] = "Imię";
$lang[$mylang]['Last Name'] = "Nazwisko";
$lang[$mylang]['Company']  = "Firma";
$lang[$mylang]['Phone 1']  = "1. Telefon";
$lang[$mylang]['Phone 2']  = "2. Telefon";
$lang[$mylang]['Picture']  = "Obrazek";
$lang[$mylang]['Search']   = "Szukaj";
$lang[$mylang]['Private']  = "Prywatny";
>

Comments

Sign In or Register to comment.